HUPHAVET - Thuốc thú y Diễm Uyên
Hupha-Bromhexin-B và Hupha-CRD


Tên thuốc: Hupha-Bromhexin-B và Hupha-CRD
[+] Phân loại: Thuốc bột uống
[+] Thành phần: Xem trên hướng dẫn
[+] Công dụng: Long đờm; Giảm ho; Dễ thở; hết viêm đường hô hấp, CRD
[+] Cách dùng - liều dùng: Kết hợp:
Hupha - Bromhexin -B và Hupha - CRD
Hupha-Bromhexin - B
- Gia cầm, chim cút, thỏ: Dùng 1g/20kgTT/ngày/3-7 ngày hoặc 1g/6 lít nước
- Lợn, bê, nghé, dê, cừu: Dùng 1g/20kgTT/ngày/3-7 ngày

Hupha-CRD
- Gia cầm, chim cút, thỏ: 102g/lít nước/3-7 ngày hay 1g cho 5kgTT/12h, ngày 2/3-7 ngày.
- Lợn, bê: 1g/10kgRR, ngày 2 lần/3-7 ngày.
* Liều phòng: bằng 1/2 liều trị bệnh.
[+] Chú ý:  
[+] Bảo quản:  
[+] Số đăng ký: Lưu hành toàn quốc, chỉ dùng trong thú y
  Sản phẩm của Thuốc Thú Y Diễm Uyên

Cập nhật: 052012
Nguồn thuocthuydiemuyen.vn