HUPHAVET - Thuốc thú y Diễm Uyên
Hupha-Spec-U


Tên thuốc: Hupha-Spec-U
Phân loại: Thuốc uống - thuốc lọ uống
Thành phần: - Spectinomycin Hcl.
- Dung môi vừa
Công dụng: - Đặc trị phân trắng lợn con, tiêu chảy, kiết lị.
  Sản phẩm của Thuốc Thú Y Diễm Uyên

Cập nhật: 062012
Nguồn thuocthuydiemuyen.vn