HUPHAVET - Thuốc thú y Diễm Uyên
E-10000-U


Tên thuốc: E-10000-U
Phân loại: Thuốc uống - thuốc lọ uống
Thành phần: - Enrofloxacin.
- Dung môi vừa đủ.
Công dụng: - Đặc trị gia cầm ủ rũ, mào thâm, xã cánh, chân khô, tiêu chảy khó thở; Lợn con ỉa phân trắng; bê, nghé tiêu chảy.
  Sản phẩm của Thuốc Thú Y Diễm Uyên

Cập nhật: 062012
Nguồn thuocthuydiemuyen.vn