HUPHAVET - Thuốc thú y Diễm Uyên
Thuốc nước uống: Hupha - FLORAL

Thành phần:
Florfenicol                                          10g
Dung môi đặc biệt                          100 ml

Đặc trị: 
Thương hàn, ho hen, khẹc vịt, tiêu chảy nặng

Liều dùng - Cách sử dụng
Hòa nước cho uống
Gia cầm, cút: 1ml/3-5 kg TT/ngày/3-5 ngày
Lợn: 1 ml/5-7 kg/ngày/3-5 ngày

Công dụng:
Trị hen gà, vịt, ngan, ngỗng, cút
Trị ỉa phân xanh, trắng gà, vịt con (đặc biệt gà, vịt con mới nở)
Trị giảm đẻ, trứng vỡ, méo do bệnh thương hàn và hen ở gà, vịt
Trị tiêu chảy nặng ở lợn khi dùng các thuốc khác không khỏi


Cập nhật: 102015
Nguồn Huphavet