Hotline: +84 243 869 1980

Bệnh và điều trị

Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Tụ huyết trùng lợn

Cập nhật: 28/04/2014

 

Có thể bạn quan tâm

Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Thương hàn gà và ghép E.coli
Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Thương hàn gà và ghép E.coli
Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Thương hàn gà và ghép E.coli

Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Thương hàn gà và ghép E.coli

Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Viêm phổi dính sườn trên lợn
Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Viêm phổi dính sườn trên lợn
Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Viêm phổi dính sườn trên lợn

Giải pháp kháng sinh hữu hiệu trị bệnh Viêm phổi dính sườn trên lợn

BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG Ở LỢN (Food and Mouth Disease)
BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG Ở LỢN (Food and Mouth Disease)
BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG Ở LỢN (Food and Mouth Disease)

Bệnh do siêu vi trùng gây ra, lây lan mạnh do sự tiếp xúc trực tiếp giữa lợn với trâu bò, dê mắc bệnh. Cũng có thể lây gián tiếp qua người, súc vật, hoặc thịt thú bệnh được mang từ vùng này sang vùng khác .