Hotline: +84 243 869 1980

Trang sản phẩm

Sản phẩm

Diễm Uyên - HUPHAVET - Đồng hành cùng người chăn nuôi

Cặp đôi HUPHA-HEPATOL và  SULCOX

Cầu trùng, ký sinh trùng đường máu.
Cặp đôi HUPHA-FLORAL và TIRAL

ORT, CCRD, Salmonella ghép E.coli.
HUPHA-FLORAL

Thương hàn -E.coli - Hen khẹc.
HUPHA-ENROFLOXACIN

Rù: gà, vịt, ngan, ngỗng. Ỉa phân trắng lợn con.
HUPHA-COLISTIN

Chó mèo ỉa phân có máu, mùi tanh. Nôn, sốt; thần kinh. Các bệnh tiêu chảy phân trắng, xanh, vàng, ỉa chảy tóe nước.
E-5.000-U

Trị thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, hen khẹc.
HUPHA-COX 5%

Cầu trùng ở lợn con, cừu non.
HUPHA-COX 2,5%

Cầu trùng gà, vịt, ngan, ngỗng, cút.
E-10.000 U

Tiêu chảy do E.coli, thương hàn.
HUPHA-SPEC-U

Phân trắng lợn con, tiêu chảy, kiết lỵ
HUPHAFLOCIN 10%

Đặc trị: Phân trắng, thương hàn ở lợn con; Phân trắng, phân xanh, phân vàng, phân dính bết hậu môn ở gia cầm.