Hotline: +84 243 869 1980

Bệnh và điều trị

Bệnh & điều trị

Các bệnh thú y và phương pháp điều trị

QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TẠI CÔNG TY THUỐC THÚ Y DIỄM UYÊN (HUPHAVET)
QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TẠI CÔNG TY THUỐC THÚ Y DIỄM UYÊN (HUPHAVET)
QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TẠI CÔNG TY THUỐC THÚ Y DIỄM UYÊN (HUPHAVET)

Công ty huphavet có đổi mới trong phương thức phục vụ người chăn nuôi bằng cách chẩn đoán, xét nghiệm đúng bệnh của gia súc, gia cầm. Sau đó Công ty mới hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng thuốc. Như vậy, Việc điều trị bệnh súc sẽ cho hiệu...

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

Công tác chẩn đoán bệnh gồm 4 phương pháp cơ bản: 1. Phương pháp chẩn đoán dựa vào nghiên cứu lịch sử bệnh 2. Phương pháp chẩn đoán dựa vào nghiên cứu triệu chứng lâm sàng, bệnh tích 3. Phương pháp chẩn đoán phòng xét nghiệm 4. Phương pháp dựa vào điều trị để...

NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý TRONG QUÁ TRÌNH MỔ KHÁM
NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý TRONG QUÁ TRÌNH MỔ KHÁM
NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý TRONG QUÁ TRÌNH MỔ KHÁM

Thời gian mổ khám càng sớm càng tốt. Tốt nhất là mổ khám ngay sau khi gia súc, gia cầm chết

CÁCH LẤY BỆNH PHẨM VÀ BẢO QUẢN
CÁCH LẤY BỆNH PHẨM VÀ BẢO QUẢN
CÁCH LẤY BỆNH PHẨM VÀ BẢO QUẢN

Kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm các cơ quan tổ chức của cơ thể dùng cho chẩn đoán xét nghiệm

QUY TRÌNH MỔ KHÁM GIA CẦM (Necropsy procedure for poultry)
QUY TRÌNH MỔ KHÁM GIA CẦM (Necropsy procedure for poultry)
QUY TRÌNH MỔ KHÁM GIA CẦM (Necropsy procedure for poultry)

Kỹ thuật mổ khám và ghi vào mẫu báo cáo mổ khám

QUY TRÌNH MỔ KHÁM LỢN (Necropsy procedure for swine)
QUY TRÌNH MỔ KHÁM LỢN (Necropsy procedure for swine)
QUY TRÌNH MỔ KHÁM LỢN (Necropsy procedure for swine)

Kỹ thuật mổ khám và ghi vào mẫu báo cáo mổ khám