Hotline: +84 243 869 1980

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾP THỊ BÁN HÀNG THUỐC THÚ Y
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾP THỊ BÁN HÀNG THUỐC THÚ Y
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾP THỊ BÁN HÀNG THUỐC THÚ Y

Tuyển dụng nhân viên tiếp thị bán hàng thuốc thú y

TUYỂN DỤNG DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC
TUYỂN DỤNG DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC
TUYỂN DỤNG DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

Công ty TNHH thương mại và sản xuất thuốc thú y Diễm Uyên có nhu cầu tuyển gấp 01 Dược sĩ Đại học