Hotline: +84 243 869 1980

Nội dung theo thẻ Tags

Tags

{ thận }

HUPHA-HEPATOL

Giải độc cấp tốc gan, thận. Kích thích tiêu hóa.
Bổ gan, chống nóng, tiêu độc

Giải độc gan, thận. Bổ sung vitamin, axit amin, sorbitol.