Hotline: +84 243 869 1980

Nội dung theo thẻ Tags

Tags

{ kích thích tiêu hóa }

HUPHA-HEPATOL

Giải độc cấp tốc gan, thận. Kích thích tiêu hóa.